Ana Maria gir over 130 kvinner fra ulike land en vei inn i arbeidslivet

Ana Maria Silva-Harper har vært en sterk stemme for innvandrermiljøet i Drammen i mange år, og hun er en av hovedpersonene bak det suksessrike nettverket Jasmin kvinnenettverk.

For 30 år siden kom hun selv hit som innvandrer fra Venezuela og fikk kjenne på hvordan det var å prøve å komme inn i et nytt land og bli en del av et felleskap. Den tiden la grunnen for hennes engasjement for integrering. Ana Maria har vært leder for minoritetsrådet i Drammen i 10 år og er også en av initiativtagerne til den veldig populære internasjonale matfestivalen Globusfestivalen.

Det er ingen tvil om Ana Marias engasjement for å få utenlandske kvinner inn i samfunnet. Hun har tydelig sett at de ganger kvinnen i familien klarte å bli en del av samfunnet på en god måte, så ga det ofte positive ringvirkninger til de andre familiemedlemmene. For å lykkes med integrering er det viktig å ha ett nettverk, og få mange muligheter til å lære godt norsk. Dette er ting som mange utenlandskfødte kvinner ikke har. Samtidig så Ana Maria at flere av de tiltakene som faktisk ble gjort ikke helt appellerte til hva kvinnene selv ønsket å være med på, og derfor ikke fikk ønsket effekt. Hun bestemte seg for å snu på det hele.

Et nettverk på kvinnenes premisser
Ana Maria startet derfor med å spørre kvinnene hvilke aktiviteter og tiltak som tiltalte dem. Dessuten valgte hun også å snu hele tankegangen fra å handle om hva kvinnene trengte hjelp med, til i stedet for å sette søkelyset på hva de kan bidra med.

På det fundamentet vokste idéen frem om et kvinnenettverk. I 2017 startet Ana Maria sammen med fire andre kvinner med innvandrerbakgrunn, Jasmin kvinnenettverk. De startet med å tilby ulike typer av sosiale sammenkomster, språkcafé og andre aktiviteter og ganske fort vokste nettverket seg større.

Drahjelp av Etablererveiledningen
I 2018 tok Ana Maria kontakt med Etablererveiledningen for å få hjelp og sparring for å bygge opp nettverket etter en forretningsmodell basert på sosialt entreprenørskap. Det å gå fra en frivillig organisasjon til et AS gjøres ikke over natten, og hjelp langs veien kommer godt med. I tillegg til denne drahjelpen nevner Ana Maria også kursene i regi av Etablererveiledningen som veldig verdifulle for henne, ikke minst for å bli kjent med andre i oppstartsfasen.

Fra fem til 130 aktive kvinner
På bare tre år har Jasmin kvinnenettverk ekspandert på mange ulike måter. De fem kvinnene som startet det, har nå vokst til over 130 kvinner med ulik bakgrunn og kompetanse som er aktive i nettverket. De har startet en café som er en naturlig møteplass for 25-30 kvinner hver dag og de tilbyr en rekke tjenester og aktiviteter som hjelper kvinnene inn i en norsk hverdag og gjør dem bedre rustet til å komme inn i et arbeid på sikt. På caféen er det kun lov å snakke norsk, så det blir mye læring. De tilbyr aktiviteter som håndarbeid, svømming, julebord, eid feiring, 17.mai-fest, hytteturer, og tjenester som helseinformasjon, juridisk rådgivning, hjelp til å åpne bankkonto og lånekort på biblioteket og andre ting man trenger for å bli så selvstendig som mulig. Det langsiktige målet er å få flere kvinner ut i jobb. I 2019 vant Jasmin kvinnenettverk Frivillighetsprisen i Drammen.

Åpnet butikk med hjerte for gjenbruk, bærekraft og mangfold
Nettverket ønsker også å ta vare på all kompetanse som kvinnene besitter, og fokusere på det de kan bidra med til samfunnet på beste sett. Det nyeste tilskuddet for nettverket er derfor en egen butikk i Globusgården på Strømsø i Drammen, som åpnet i februar 2020. Butikken gir arbeid til 5-6 frivillige, men det er langt flere kvinner som bidrar til det som blir solgt her.

Det er en aktiv systue som lager flotte ting, det blir produsert flotte lysekroner av gjenbruksmateriell, det selges hjemmelagde såper og smykker og i tillegg en del brukte klær og småmøbler. Mange har allerede funnet veien til butikken, og i starten av mars hadde de også besøk av kommunalminister Nikolai Astrup i forbindelse med hans besøk for den kommende utviklingen av Strømsø. Det lover godt for fremtiden for dette kvinnenettverket.
Og du – du trenger ikke å ha utenlandsk bakgrunn for å bli med!

Les mer om Jasmin kvinnenettverk på www.facebook.com/jasminkvinnenettverk

Tekst:
Ingela Kleveland // KlevelandORD – www.klevelandord.no

Kopirett © 2022 | Gründerboost