Jeg vet hvordan det er å ha skoene på…..

Møt Dag Lindseth Andersen – Bedriftskonsulenten

Jeg vet hvordan det er å ha skoene på…..

Etter mange år som leder har Dag Lindseth Andersen bygget opp mye erfaring som forretningsutvikler. Han har dybdekompetanse i strategiprosesser, prosjektledelse, økonomistyring og HR, og i forskjellige lederroller. I ABB og Eltek var han en globetrotter og arbeidet tett med mennesker fra ulike kulturer over hele verden. Denne erfaringen har gitt han en unik bakgrunn når han nå har startet eget firma som konsulent. «I Norge tar vi mange ting som en selvfølge, i andre deler av verden kan de samme tingene være utenkelige», sier Dag. «Dette er styrt både av kultur og utvikling og er viktig å ta med i betraktningen når alt ikke går helt som man har tenkt seg. Man ser også mye av det samme når man jobber med ulike bedrifter; kultur og utviklingsnivå bestemmer i stor grad hvordan man best kan håndtere problemstillingene i den enkelte bedrift. Min erfaringsbakgrunn er en styrke når jeg skal bidra inn i virksomhetene. Jeg opplever at jeg er god til å lese mennesker og møte dem der de er.»

Dag var daglig leder i Strømsgodset Toppfotball i perioden 2017 – 2021.

Å lede byens «flaggskip» på fotballbanen medførte naturligvis mye oppmerksomhet fra media og omgivelsene for øvrig.

«Alle har en mening om det som foregår i klubben, enten det gjelder det sportslige eller administrative. Og alle vil helst vite alt. Men det er denne voldsomme interessen fotballen lever av, så det må man forholde seg til på en positiv måte, selv når den ene «krisen» avløser den andre som det ofte kan gjøre i fotballen. Årene i Strømsgodset var en flott og lærerik opplevelse, mye takket være gode kolleger og alle andre som er glade i klubben.»
En annen overførbar kunnskap som han tilegnet seg i toppfotballen er konkurransefokuset. «Naturligvis har jeg konkurrert mot andre bedrifter gjennom hele mitt yrkesaktive liv», sier Dag. «Men konkurransesituasjonen blir mye tydeligere og intens når man blir målt hver eneste uke og resultatene blir analysert og formidlet i alle mediekanaler. Hvis vi klarer å overføre noe av dette voldsomme ønsket om å vinne til næringslivet, vil vi skape mange konkurransedyktige bedrifter her i Drammen. Det ønsker jeg å bidra til.»

Evnen til å beholde roen og jobbe planmessig videre i en turbulent hverdag er vel kanskje noe man har med seg som en del av sin personlighet. «Men jeg mener også at det kan læres, og jeg ønsker bistå ledere på alle nivåer med denne kunnskapen».

I 2021 sluttet han som daglig leder i Strømsgodset og startet med å systematisere all kompetanse han hadde opparbeidet seg gjennom mange år i arbeidslivet. Ville se om han kunne lage noe ut av dette, bygge en ny plattform. Underveis i denne prosessen brukte han mye tid på å oppdatere egen fagkompetanse gjennom kurs og seminarer. For å kunne komme i posisjon for å utnytte bredden i sin kompetanse kom ideen om å starte eget firma. Med dette tilegnet han seg også gründerkompetanse. «Jeg har alltid hatt ansatte med spisskompetanse på ulike områder tilgjengelig. Nå er jeg min egen økonomisjef, markedssjef, IT-sjef og personalsjef. Fører regnskap, lager markedsplaner og hjemmesider.»

I dag er han i startfasen med sin egen bedrift og har kontorplass på SPOR X i Drammen. «Jeg starter alltid dagen med en gåtur hvor jeg planlegger arbeidsdagen, dette gir meg en god start», sier Dag. Ved å ha kontorplass på SPOR X kommer han også inn i et miljø, noe som er viktig for gründere.

Gründerboost:
Det å få tilgang til nettverk, være en del av et miljø er viktig. Gründerlivet er ofte ensomt. Det er viktig å søke opp miljøet selv. Dag har vært med på både gründerverksted, temakopper, fotokurs og kurs i digital markedsføring. Det er flott å ha muligheten til å tilegne seg kompetanse via Gründerboost, der har jeg også fått en sosial møteplass. Dette har gitt meg alt jeg trenger når jeg startet opp. I tillegg har jeg fått anledning til å bidra med egen kunnskap/erfaring/kompetanse overfor andre gründere. En vinn/vinn situasjon.

Hvorfor gründer:
For meg handlet det om å finne rett plattform. I tidligere tider var jeg nok nødt til å være mer trygghetssøkende, hadde småunger og forsørgeransvar. Nå ligger det mer til rette for å drive selv. Har en sterk virkelyst/trang i meg og er optimistisk av natur. Jeg har et positivt syn på endringer. Alle endringer jeg har stått i gjennom et langt yrkesliv har alltid bragt noe positivt med seg for meg, selv om det kan være litt tøft der og da. Det handler nok om evnen til å gripe de muligheter som kommer med endringene. Ser for meg at jeg kan holde på som bedriftskonsulent så lenge jeg har lyst, og skulle det dukke opp en drømmejobb på veien får man eventuelt gjøre en vurdering der og da.

Etter sommerferien lanserer Dag, i samarbeid med Jonas Fjeld, et nytt tilbud til bedrifter som vil gjøre noe ekstra for sine ansatte.

Gutta (som for øvrig er svogere) serverer en blanding av talkshow, konsert og foredrag som vil inneholde Fjelds musikk, fotballhistorier, masse erfaringer fra lange liv på veien og i verden, lun humor og livsinspirasjon. Målet er å skape godfølelse og ettertanke hos tilhørerne.

Mine beste tips til andre gründere:
Du må ha en god og bærekraftig idé i bunnen.
Når den er på plass – lag en tydelig strategi:
– Beskriv hvor du skal med virksomheten din. Sett deg noen mål.
– Lag en plan for hvordan du skal komme dit og handle etter denne
– Ut å gjøre
– Søk nettverk – ta del i alle de aktiviteter du kan

Du kan lese mer om Dag og Bedriftskonsulenten her:
www.lindseth-andersen.no
www.linkedin.com/in/dag-lindseth-andersen/

Gründerboost er en gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med, å etablere egen bedrift. Hos oss får du en til en veiledning, kunnskapstilførsel og møte mange andre med ønske om egen virksomhet. Tilbudet er til deg som bor eller ønsker å starte virksomhet i kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker. Det er også disse kommune som finansierer tjenesten.

2022

Tekst: Trine Jansen
www.trinejansen.no

Kopirett © 2024 | Gründerboost