Kari Anna gir omsorg for alle

For Kari Anna Sandvik har veien mot gründertilværelsen blitt til mens hun har gått gjennom livet. På veien til å bli daglig leder for Alvens vikarer har hun gjennom årene vært innom mange ulike yrker og stillinger, men den røde tråden for alt hun har foretatt seg er hennes store lidenskap for barn og unge.

Mange år som medarbeider i ulike institusjoner gjorde at hun etter at hun fylte 40 bestemte seg for å videreutdanne seg til førskolelærer, med ekstra kompetanse innenfor tegn til tale/tegnstøtte. Da hun var ferdig med den nye utdanningen bygget hun så opp solid erfaring fra barnehagearbeid. Hun startet som vikar og har gjennom årene hatt de fleste stillinger som finnes i en barnehage; pedagogisk leder, styrer, støttepedagog, fagansvarlig, samt førskolelærer på barneavdelingen på Drammen sykehus, og spesiallærer ved en barneskole i Drammen.

Behov for stabilitet rundt barnehagevikarer
I årene som ansatt i barnehage ble hun klar over hvor mange vikarer som er innom barnehagene hver eneste uke. Hun begynte å regne på det og kom frem til at hvert år er det behov for 17000 vikarer i landets alle 6000 barnehager. Og med et så stort behov av personale blir det vanskelig for barnehagene å administrere, kvalitetssjekke og følge opp vikarene som er innom barnehagen. Et tankefrø var sådd hos Kari Anna – hvordan var det mulig å gjøre vikarhverdagen bedre og mer forutsigbar både for vikarene, ansatte, barna i barnehagen og foreldre?

Tanken om å starte et byrå for å formidle vikarer til barnehager begynte å gro. Hun ønsket å skape et byrå der de ansatte ble utvalgt gjennom en grundig intervjuprosess, der vikarene får opplæring i kommunikasjon, service og omsorg, og der barnehagene får tilbud om å ha en pool med faste vikarer for å skape trygghet og forutsigbarhet for alle.

Etablererkurs ga viktig nettverk
Hun startet med å ta et etablererkurs i Kongsberg i regi av Innovasjon Norge for å undersøke mulighetene litt nærmere. Det kurset ga henne ikke bare kunnskap om hva som måtte til for å starte for seg selv, men også mange kontakter og et stort nettverk som skulle komme til å bety mye for henne i veien videre som gründer.
I 2012 startet hun så opp et vikarbyrå for barnehage, sammen med en kollega, og i 2013 fortsatte hun videre alene under navnet Alvens vikarbyrå. Da hadde hun åtte ansatte vikarer, i dag er antall ansatte oppe i 40 pedagogiske medarbeidere og tre i administrasjonen. En av de hun har med seg i administrasjonen møtte hun faktisk på etablererkurset noen år tidligere, noe som er et eksempel på hvor verdifullt et nettverk er.

Alvens vikarbyrå har «omsorg for alle» som motto, og med en dame som Kari Anna bak er det ikke vanskelig å forstå at det mottoet blir etterlevd hos alle ansatte.

Gjennom årene som gründer har hun hatt jevnlig kontakt med Etablererveiledningen, og deltatt på flere kurs i deres regi. Hun synes det er veldig fint å vite at det finnes noen som kan gi støtte i gründerlivet, og at det er lokalt og personlig.

Gründerspiren lever videre
Kari Anna stortrives med jobben sin, og man kan ikke unngå å se entusiasmen hennes når hun snakker om vikarene sine eller de andre ansatte. Likevel er det noe i henne som hele tiden fører henne fremover for å utforske nye muligheter og hjelpe andre. I tillegg til å drifte vikarbyrået videre er hun nå snart i gang med et prosjekt innenfor hjertebarnet sitt tegn til tale/tegnstøtte.

Gjennom sine år som støttepedagog og spesiallærer for barn med spesielle behov så hun hvor stort behovet er for at det er flere enn en person i barnets nærhet som kan tegnstøtte. Derfor er hun nå i gang med å tilby kurs i dette, og for å nå ut til flest mulig er det et onlinekurs som først og fremst vender seg til barnehageansatte over hele landet. Og med stå-på-viljen og fremfor alt entusiasmen hos Kari Anna kommer det sikkert å gå galant!

Tekst:
Ingela Kleveland
KlevelandORD – www.klevelandord.no

Kopirett © 2022 | Gründerboost