Gründer-legen Tonje hjelper mennesker med å forebygge stress og psykiske plager.

Som lege og småbarnsmamma har hun også selv kjent på stress, ubalanse og utilstrekkelighet i hverdagen. Verktøy for å oppnå bedre selvledelse og stressmestring ble svært viktig.

Tonjes historie
Tonje Oord ønsket å bli lege fordi hun likte å hjelpe mennesker. Hun utdannet seg til lege i 2013. Og begynte etter turnus på spesialisering i psykiatri, hvor hennes første jobb var på et distriktspsykiatrisk senter (DPS). Der fikk hun øynene opp for å hjelpe mennesker primært ved samtaleterapi. Etter å ha hatt en ekstra lang permisjonstid med sine to små barn, jobbet hun på angstavdelingen på Modum Bad. «Dette var et kjempeflott sted hvor jeg lærte mye faglig, men også ikke minst om seg selv, gjennom å jobbe med dyktige kollegaer og pasienter med tøffe utfordringer».

Som lege og småbarnsmamma har hun også selv kjent på ubalanse og utilstrekkelighet i hverdagen. Verktøy for å oppnå bedre selvledelse og stressmestring ble svært viktig, da dette ga økt mestringsfølelse og økt tilfredshet. Som lege har man flere oppgaver. Det er å utrede, diagnostisere og behandle. En annen viktig oppgave er å forebygge og ha fokus på tidlig intervensjon. Det vil si å sette inn tiltak før sykdom oppstår, eller på et tidlig stadium av sykdom. Å forebygge har store økonomiske gevinster på samfunnsnivå med tanke på kostnader til behandling og tapt arbeidskraft, og samtidig er verdien enormt stor på individnivå.

 Tall fra Folkehelseinstituttet viser at rundt 1 av 4 vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet og ca 15% i løpet av et år. Samtidig vil depresjon ramme 1 av 5 i løpet av livet og 10% i løpet av et år. Sammen med avhengighetslidelser er dette psykiske sykdommer som kan forebygges. I tillegg er stress og utbrenthet en stor årsak til sykemeldinger og store påkjenninger for den som rammes. Absolutt alle har noe å vinne på at vi får mer fokus på det å forebygge.

Dessverre har hun sett at det er lite rom for å forebygge i det offentlige.

Som «Treningslegen», Ole Petter Hjelle, sier det: «Vi har ikke et helsevesen i Norge, vi har et sykevesen».

Dette ønsket Tonje å gjøre noe med. Å forebygge handler om å bevisstgjøre og hjelpe folk til å ivareta og styrke sin mentale helse. Og det som er så fint er at da ivaretar man også fysisk helse.


En egen virksomhet ble til
Tonje startet «Samtalelegen» som er en lavterskel samtaletjeneste med et forebyggende fokus. Tilbudet er til kvinner og menn som kjenner på en krevende hverdag. Det kan være i form av stress, press, at de er slitne, har tunge tanker, har mange bekymringer – eller at de føler at de ikke strekker til. Her kan Samtalelegen komme inn og hjelpe til med kognitive verktøy og mentale teknikker i en tillitsfull samtale hvor det er rom for refleksjon, bevisstgjøring og endring.

Tonje har også et tilbud til bedrifter hvor fokuset er på å styrke de ansattes mentale helse og forebygge stress, utbrenthet og sykefravær.

Hun tilbyr kontorsamtaler, tursamtaler, videosamtaler og hjemmesamtaler. Tursamtalene foregår i skogen og legger til rette for en mer uformell ramme og vakre inntrykk.


Etablererveiledningen

Tonje har deltatt på flere kurs i regi av Etablererveiledningen. Kurs innenfor regnskap og kurs i bruk av sosiale medier som marekdsføringsarena.

«Jeg har også benyttet meg av tilbudet med veiledningssamtale med Lisbeth. Tilbudene fra Etablererveiledningen har vært kjempenyttige for meg. Det har gitt meg konkret og håndfast verktøy i oppstartsfasen, hvor det er veldig mye nytt og ukjent terreng. Samtidig som jeg har fått muligheten til å treffe andre mennesker i samme situasjon. Det at tilbudene fra Etablererveiledningen er kostnadsfrie er naturlig nok også veldig nyttig. «


4 tips fra Tonje til andre gründere

1. Å starte for seg selv er til tider krevende.
2. Ting tar tid og det er viktig å være tålmodig.
3. Når du møter motgang, ikke gi deg.
4. Bygg deg et nettverk med mennesker som heier på deg og som kan dele av sine erfaringer.

Du kan besøke nettsiden til Tonje her: www.samtalelegen.no

Tekst:
Jannicke Bakke-Olsen
Pixeldust AS – www.pixeldust.no

Etablererveiledningen er en gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med, å etablere egen bedrift. Hos oss får du en til en veiledning, kunnskapstilførsel og møte mange andre med ønske om egen virksomhet.

Tilbudet er til deg som bor eller ønsker å starte virksomhet i kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker.  Det er også disse kommune som finansierer tjenesten.

Les mer her

Kopirett © 2022 | Gründerboost