Når kreativiteten bobler over – da kommer ideene!

Selv om mange unge er født og oppvokst i Norge kan det likevel by på utfordringer når foreldre er av utenlandsk opprinnelse.

Intervju med Bushra Choudry – Hamin AS

Når er du egentlig norsk nok? Hvem er du i det norske samfunnet når du ikke har et norsk utseende? Dette ble spiren til Bushra Choudhry’s gründerreise.

Den dagen hun bestemte seg for å akseptere seg selv som norsk nok, så hun at dette kunne bli en av hennes styrker. Dette ble også hennes motivasjon til å hjelpe andre i lignende situasjoner. Som «ny» i Norge er det mange sosiale koder som skal læres i tillegg til et nytt språk.

Bushra er en kvinne med mange prosjekter, hun har et kreativt hode og ideene popper opp så snart hun er i en eller annen setting. Tidligere drev Bushra nettbutikk, men etter hvert ble det for ensidig og kjedelig med kjøp/salg, hun ville gjøre noe annet. Gjøre noe som ga en større mening både for seg selv og andre. Bushra er straks ferdig utdannet yrkesfaglærer og får dermed også en pedagogisk bakgrunn som kommer godt med når hun skal tilrettelegge for andres læring.

Hun forteller at gründerreisen til tider har vært turbulent, nye ideer har kommet inn, og forretningsplanen har blitt endret flere ganger. Hun opplevde underveis å lytte for mye på andre, og strevde med å finne seg selv i gründerverdenen. På et tidspunkt ønsket hun å droppe hele prosjektet.

«Det er fint å lytte til andre som har lykkes, men ikke kopiere de», sier Bushra

Viktig å være tro mot seg selv og sitt eget prosjekt. Det finnes ingen oppskrift, du må selv finne veien til målet. Hun er nå tilbake til sin opprinnelige ide som er å skape arbeidsplasser til de som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet av ulike årsaker. Mange voksne innvandrere (foreldregenerasjonen) har utfordringer med språket og er derfor utestengt fra arbeidslivet. Bushra tror at mange likevel har ressurser i seg som kan brukes, selv om de ikke er så språkkyndige. Hun ønsker å opprette en systue i Drammen, et lavterskeltilbud hvor det kan skapes «enkle» produkter. Dette vil få folk ut av hjemmene sine, gi de en følelse av å bli integrert, bli en del av et fellesskap og gjennom dette få språkopplæring. På sikt ser Bushra for seg at prosjektet skal bli internasjonalt, men dette er litt lenger frem i tid.

I oktober 2021 var Bushra deltaker i pitchekonkurransen «Fremtidens vinnere» i regi av DNB NXT med sin pitch om Hamin AS.

Gründerboost: Livet som gründer er ensomt og du er sårbar på denne reisen. Gjennom Gründerboost har jeg fått en nødvendig boost til å holde fast i ideen om prosjektet. Det å få tilgang til alle de ressurser til Gründerboost besitter, er en gave. Alle de ulike kurs/verksted/samlinger som blir arrangert har vært viktig for min gründerreise. Det å være en del av et nettverk betyr mye. Gjennom nettverket har jeg møtt mange flotte personer som har bidratt til at jeg hele tiden kommer et skritt lenger i prosessen. Lisbeth er en ressursperson som sitter på mye gull og har et enormt nettverk. Hos Gründerboost får jeg både nødvendig motivasjon og tilgang til ressurser jeg trenger. Tilbudet «Temakoppen» er en god løsning hvor jeg kan få svar på konkrete utfordringer for min bedrift. Jeg har også deltatt i ulike nettgrupper hvor vi «heier på hverandre» samtidig som det er en arena for å dele frustrasjon. De fleste gründere har jo ulike utfordringer i sine prosjekter og det er godt å kunne få bekreftet at du ikke er alene om dette.

Hvorfor gründer: Jeg er nok skapt til å være gründer. Jeg har en grunnleggende verdi som går på å skape noe for andre, være en ressurs. Uansett hvor jeg er ser, ser jeg muligheter. Jeg ser hele tiden etter nye løsninger. Dette gjør at jeg har et «levende indre liv» hvor nye ideer hele tiden skapes. «Dette kan til tider være utfordrende, sier Bushra med et smil om munnen».

Mine beste tips til andre gründere:
1. Ha tålmodighet. Ting Tar Tid
2. Bruk tid på forretningsplanen. Lær av andre, men kopier aldri. Det finnes ingen fasit, du må gjøre det på din måte.
3. Snakk med folka i Gründerboost. Lisbeth har utrolig mye kompetanse og et stort nettverk og Trine er en god motivator. De er gode ressurspersoner for gründere og stiller gode spørsmål rundt ditt prosjekt. Jeg anbefaler alle å være åpne og tørre å spørre om hjelp/få innspill på sine gründerideer.
4. Ikke mist «grepet» på deg selv underveis i prosessen. Vær tro mot deg selv og din egen plan – det skal være din motivasjon. Mist aldri målet av syne selv om det kommer «forstyrrelser» underveis.

Du kan lese mer om Bushra og Hamin AS her: Bushra Choudhry | LinkedInwww.hamim.noBushra Mabroor | Facebook

8.4.22

Tekst: Trine Jansen
www.trinejansen.no

Kopirett © 2023 | Gründerboost