– Ikke undervurder ei gammal frynsete bakgårds katte!

Siw Iren Nysæther Nyborg

Denne overskriften ville Siw Iren ha på sin gründerhistorie. Da jeg spurte hvorfor sa hun:

Jeg som har vokst opp med mye kaos og utrygghet har kanskje lært meg å kjenne igjen mange forskjellige mennesker, som igjen har blitt en superpower for meg. Jeg velger å omringe meg med folk som vil meg vel, utfordrer meg og som lar meg være sånn jeg er.  Jeg lar meg ikke skremme så lett, og jeg lar meg heller ikke imponere så lett. Jeg har sett og kjent på skyggesidene i samfunnet og ikke minst i andre mennesker. For min del har det gjort at jeg aksepterer og tolererer mange forskjellige typer mennesker. Hva folk tenker og mener blir jeg lite plaget av. Det syntes jeg bare er spennende og ikke minst lærerikt. Jeg er opptatt av hvordan folk behandler andre mennesker, og om de følger opp ordene sine med handling. For så si det enkelt, så blir jeg veldig sjeldent krenket på egne eller andres vegne. Men om du trenger en i krigen, så er jeg heller ikke redd for en kamp.

Mye beror på flaks/uflaks i livet og jeg bryr meg ikke om folk har status eller penger. Folk er folk uansett bakgrunn eller utgangspunkt. Det er hva man velger å gjøre med det man har fått utlevert som teller. Samtidig har min oppvekst gitt meg såpass mange smeller at jeg har blitt litt tøff. Selv om jeg kan være urolig og utrygg i noen situasjoner, så lar jeg meg sjeldent tråkke på eller bli manipulert. «Ei frynsete bakgårds katte er definitivt ikke skjør»

Siw Iren har lang ledererfaring fra næringslivet, med blant annet salgsledelse, salgskurs og rekruttering. Samt organisering av ledergrupper og nettverk for Virke. Dette gjør henne godt rustet i det hun nå er i gang med – etablering av Styrkefabrikken.

Siw Iren brenner for at de som lever med plager etter en vond oppvekst, overgrep eller andre traumeopplevelser, skal få den hjelpen som FAKTISK hjelper. Mange faller utenfor ordinære systemer, det kan være folk med ulike utfordringer, angst, ensomhet, fysiske plager eller andre livsreaksjoner. Hun har en sterk tro på at vi kan leges via fysisk aktivitet og sosialt samvær. Men mange mangler dette møtestedet – det er dette hun vil gjøre noe med. Hovedintensjonen er å skape sosiale møteplasser og arenaer for alle typer mennesker, hvor fokuset ligger i styrkende og oppløftende tiltak og aktiviteter.

I Styrkefabrikken skal vi bygge kjernestyrke, det skal være et sted for de som faller utenfor eksisterende konsepter, som ikke føler at de ikke er syke eller friske nok. Men aller helst håper jeg på at vi kan være med å forebygge unødvendige plager som kan skape større utfordringer, som igjen resulterer i sykefravær og et langvarig behandlingsopplegg. Vi vil ta utgangspunkt i det friske, en tro på at alle har en styrke i seg og har de nødvendige ressursene som trengs for å ha et godt liv. Jeg tror det er veldig mange som ikke trenger en sløyfe innom spesialhelsetjenesten. Det er stort behov for flere lavterskeltilbud som ikke behandler folk som syke. Vi skal ikke drive behandling, men gi folk et valg til å selv finne ut hva den enkelte trenger for å leve et meningsfylt liv. Vi tror at ensomhet, isolasjon og passivitet kan gjøre folk sykere enn de trenger. Ingen har det bra med dette, spesielt ikke hvis mang har det dårlig fra før. Etter et besøk på Styrkefabrikken skal den enkelte føle seg oppløftet, det skal være gøy å være der og du skal være gladere når du går enn når du kom. Dette skal være et lavterskeltilbud som skal gi ALLE en mer tilgjengelig tilgang til gode og styrkende aktiviteter og verktøy.

I dag vet vi mye om hva som styrker helsa vår:

  • Fellesskap
  • Fysisk aktivitet (gir god hormonregulering)
  • Støtte
  • Omsorg
  • Føle at du har en verdi
  • Det å kunne gi noe til andre

Styrkefabrikken er under oppbygging og etter hvert skal vi lage et senter hvor vi kommer til å tilby, mange ulike kurs, mentaltrening, Yoga, gruppetrening og ulike morsomme aktiviteter. Dvs alt som er med på å styrke det menneskelige apparatet.

Vi tilbyr Bootcamp med egne trenere i flere nærområder i Drammen, etter hvert ser vi for oss at dette er landsdekkende under paraplyen til Styrkefabrikken. Følg med oss på sosiale medier så kan folk henge seg på tilbudene som dukker opp etter hvert.

Den 7.mars er vi i gang med pilotgruppa på vår første Styrkegruppe. Vi søkte etter 10 personer til piloten og fikk inn over mange hundre henvendelser. Det vondeste var alle de vi måtte avvise. Det vi så var at mange trengte mer enn hva vi kan tilby akkurat nå. Vi har nå en gruppe på 10 personer som gjennom å møtes 2 timer 2 ganger i uka. I løpet av 12 uker skal de bli presentert for ulike fysiske aktiviteter som knyttes til viktige temaer og verktøy som kan være med på å styrke den mentale helsen samtidig. Dette vil skje i samarbeid med lokale arrangører, en psykolog spesialist og vår ressursgruppe. Målet for piloten er å se om dette kan gi konkrete utslag på vår kartlegging som knyttes til livskvalitet og selvfølelse. Dette resultatet skal inngå i forskning og ikke minst etablere et grunnlag for å sette opp flere Styrkegrupper for de som trenger det.

Gründerboost: I november 2020 vant Siw Iren og Styrkefabrikken delfinalen i StartUpp 2020 for Drammensregionen. Dette er en pitche konkurranse hvor gründere får mulighet til å presentere ideen sin for et dommerpanel.

Jeg anbefaler alle gründere å henge med på alt av aktiviteter som rettes mot gründere. I en startfase trenger man å lære mye nytt. Gründerboost har hatt mange gode kurs og nettverk som har gitt masse ny læring, ideer og ikke minst nye kontakter som har vært veldig nyttig for meg.

Hvorfor gründer: Er allergisk mot å kjede meg, når ting blir for monotont og likt kjeder jeg meg fort. Jeg er i utgangspunktet en trygghetssøkende person, men når de nære rundt meg gir meg trygghet og viser at de er der, kan alt annet ellers flyte rundt. Jeg må ha utvikling både i meg selv og i omgivelsene rundt meg. Jeg er glad i å visualisere og har en sterkt trang til å skape. Det å kunne se for meg «oppskriften» på umulige prosjekter er en enorm drivkraft for meg. Jeg har sjeldent tanker om at ting er umulige, det handler mest om hvor mye man er villig til å legge inn i en innsats. Når jeg vet hvor jeg vil har jeg en enorm gjennomføringskraft.

Mine beste tips til andre gründere:

  1. Søvn. Prioritere dette. Mange tanker underveis i prosessen som gjør at du trenger søvn.
  2. Du må like å løse utfordringer. Du vil alltid være i prosess.
  3. Tørre å vise frem planene dine i en tidlig fase for å få feedback. Ikke holde kortene til brystet. Tørre å dele, søke råd. Finne folk som vil deg vel, ring gjerne din største kritiker, be om tilbakemeldinger. Ikke ta disse personlig, se på dem og lær deg til å stole på deg selv når du tar beslutninger.

Du kan lese mer om Siw Iren her:

Facebook: Siw Iren Nysæther Nyborg

Instagram: siwirennyborg

LinkedIn: Siw Iren Nysæther Nyborg

Gründerboost er en gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med, å etablere egen bedrift. Hos oss får du en til en veiledning, kunnskapstilførsel og møte mange andre med ønske om egen virksomhet.

Tilbudet er til deg som bor eller ønsker å starte virksomhet i kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker.  Det er også disse kommune som finansierer tjenesten.

8.2.22

Tekst: Trine Jansen

www.trinejansen.no

Kopirett © 2024 | Gründerboost