Tiltrekker og bistår internasjonale tv- og filmproduksjonen i Norge

Rodrigo Braz Vieira – Fixer in Oslo

Når internasjonale filmselskaper skal lage en filmproduksjon i Norge kreves gode løsninger for at produksjonen skal bli problemfri og vellykket.

Det kan være alt fra god logistikk, ulike tillatelser som må være på plass, kamerafolk, droneoperatører, lydtekniker, transport, akkommodasjon, språkkunnskap, kjennskap til Norge mht kultur/lover/regler etc. etc.

Det er her firmaet Fixer in Oslo kommer inn i bildet. Rodrigo Braz Vieira skaffer det som trengs for at produksjonen skal kunne gjennomføres på en sømløs måte. Dette gjør han via sitt nettverk av freelancere som innehar ulike kompetanse som det er bruk for i en filmproduksjon. Rodrigo er opprinnelig fra Brasil. Han snakker flytende 8 språk! I tillegg til sitt morsmål som er portugisisk, snakker han nederlandsk, tysk, fransk, spansk, engelsk, afrikaans og norsk. Dette gir har et stort fortrinn når han jobber som fixer mot store internasjonale filmselskaper.

Rodrigo kommer opprinnelig fra Brasil hvor han startet sin karriere innen reiselivsbransjen. Som freelancer guide tok han med grupper av turister rundt om i Latin-Amerika. Etter hvert ønsket han å starte egen virksomhet og skape et eget produkt i et marked som ville gi bedre opplevelser for besøkende. Han arrangerte ulike temareiser som kulinariske reiser og reiser med fokus på arkitektur, musikk, dans, fotball osv. Han hadde stor suksess med dette selskapet i Brasil.

I tillegg til turoperatør virksomheten startet han å assistere utenlandske filmselskaper som skulle lage produksjoner i Brasil. Han har bl.annet laget produksjoner for TV2 og Dagbladet under VM i Brasil i 2014.

I 2019 flyttet han til Norge og i 2020 ble han rammet av reise restriksjoner som mange andre i hans bransje. Han benyttet denne tiden til å lære norsk, styrket kunnskapen om Norge som nasjon og vår kultur. Nå har han flere store oppdrag med internasjonale selskaper som filmer i Norge. I tillegg bygger han opp selskapet i Brasil – målet er å få nordmenn med på reiser til Brasil hvor de kan oppleve landet, sett gjennom hans øyne. Pr. i dag er dette en plan litt frem i tid.

Gründerboost:

«Kontakten med Gründerboost har betydd mye for meg», sier Rodrigo. Min kone er drammenser og etter 3 år i Norge flyttet vi til Drammen. I starten kom jeg i kontakt med Næringsforeningen og gjennom de fikk jeg informasjon om Gründerboost. Her har jeg bygget nettverk, fått ny kunnskap og fått påfyll av informasjon jeg trenger som gründer.

Opplever stor hjelpsomhet i Gründerboost.
Jeg har deltatt på verksteder og fått viktig kunnskap om forretningsmodeller og økonomisk styring. Viktig for meg å se det hele ut fra et norsk perspektiv. Verkstedet «en praktisk reise i motivasjon og salg» var viktig for meg. Det å kunne forstå psykologien bak salg, kunne forstå hva jeg «egentlig selger» og til hvem jeg selger. Og ikke minst, hvorfor kundene skal velge meg som leverandør. Lærte mye om å tilpasse meg kundens behov slik at de får den beste opplevelsen og innlemme dette inn i «pakken» jeg selger.

Jeg har deltatt på temakopp i markedsføring/kommunikasjon. Har laget min egen hjemmeside og fikk gode tips om hvordan jeg skulle optimalisere Google. Her ble det mye god læring om hvordan bli synlig, hvordan kundene skal finne meg og skape innhold som er interessant for kunden.

Hvorfor gründer:

Det var nok et naturlig valg. Jeg har aldri hatt noen fast jobb. Arbeidet innen turisme tidligere som freelance guide. Min «drive» og motivasjon er å skape noe eget. I Brasil ville jeg tilby noe annet til turistene enn de «ferdige» løsningene. Interessen for filmindustrien har kommet etter hvert. Jeg er opptatt av å vise frem destinasjonen for filmselskapene i tillegg til alt det andre jeg tilbyr mht logistikk, transport etc. Jeg er opptatt av å finne den best mulige løsningen for produksjonen og da kommer jeg også med ideer underveis.

Mine beste tips til andre gründere:
1. Du må ha omstillingsevne og være fleksibel. Ikke alltid ting blir som du har tenkt. Viktig å «ha is i magen» hvis ikke alt blir som forventet.
2. Være tydelig på hva du kan levere.
3. Kjenne markedet ditt, være åpen for ny kunnskap dersom det skjer endringer i markedet, det er alltid noe å lære.
4. Dersom du skal operere i utlandet må du kjenne til landet samt fordel å kunne språket.

Du kan lese mer om Rodrigo og Fixer in Oslo her:

https://www.linkedin.com/in/rodrigo-braz-vieira-957a463

www.fixerinoslo.no

https://www.instagram.com/fixer_in_oslo/

https://www.facebook.com/fixerinoslo/

Gründerboost er en gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med, å etablere egen bedrift. Hos oss får du en til en veiledning, kunnskapstilførsel og møte mange andre med ønske om egen virksomhet. Tilbudet er til deg som bor eller ønsker å starte virksomhet i kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker. Det er også disse kommune som finansierer tjenesten.

2022

Tekst: Trine Jansen
www.trinejansen.no

Kopirett © 2024 | Gründerboost