Vi har mye glede sammen, mye inspirasjon og nytenkning og ser helheten i eiendomsoptimalisering på en ny måte!

Intervju med Christian Mikkelsen og Line Torgersen i Proptimize AS

«Vi er et godt tospann i arbeidshverdagen, med Jon som svært viktig ressurs både for oss og kundene våre», sier Line Torgersen i Proptimize AS, når jeg møter henne og Christian Mikkelsen for et intervju.

Line og Christian møttes for første gang i 2006, den gang hadde de kontor ved siden av hverandre, hun arbeidet som næringsmegler, han som eiendomssjef.  For ca 4 år siden møttes de igjen, da på samme arbeidsplass og jobbet side om side. De fant fort ut at de jobbet godt sammen, hadde de samme grunnleggende verdier og var rett og slett et godt team. De oppnådde suksess og etter hvert kom ideen om å starte noe sammen.  Det har de nå gjort og med på laget har de advokat Jon Søland fra advokatfirmaet SGB Storløkken.  Jon er tidligere skolekamerat av Line, samt tidligere kollega av Christian i Omsorgsbygg, selv Drammensgutt og en del av den gylne årgangen født i 1977 som vi tuller om at er et kriterie for å henge med oss.  Jon var et naturlig førstevalg for oss når vi bestemte oss for at man ikke ser helhet på eiendom uten det juridiske sammen med Jons personlige egenskaper og driv.  «Det er viktig å være i forkant og vi vet når vi skal bruke juristen for å slippe rettsaker», sier Christian.

«Det er godt vi kjenner hverandre», sier Line. Når man skal starte business sammen er det mye å ta stilling til.  Sammen skulle vi bygge en solid «grunnmur» umiddelbart, basert på våre felles verdier, klare retningslinjer, ha tillit til den andre, raushet til å «løfte den andre» frem, men også i forhold til de ulike fagområdene, og det synes jeg vi er gode på alle sammen. Christian er den rolige, det er han som har størstedelen av etablering, drift etc, og kaller seg gjerne «Eiendomssjef til leie». Line er som hun selv sier «hopp og sprett» den som er full av ideer og i tillegg har ansvar og full kontroll over det markedsmessige, samt dealmakeren. Jon er den stødige, faglig meget sterke og alltid engasjerte eieren som er med på det meste

Proptimize AS er blitt godt mottatt i markedet. «Tidligere kunder har tatt kontakt for et samarbeide og vi har tjent penger fra dag 1» forteller Christian. På sikt ser vi for oss nye partnere som kan jobbe med egne porteføljer. Da vil vi se etter folk som ønsker å bli med på noe nyskapende og som jobber etter de samme verdier som oss.

Gründerboost: Line fikk første gang høre om Gründerboost av en karriereveileder. Etter et møte med Lisbeth Torkildsen ble de trygget på ideen og forretningsplanen de la frem. Line har deltatt i ulike kurs bl.annet innen økonomi og markedsføring, samt ulike temakopper. De har i dag kontorplass hos Drammen Works hvor de er en del av et gründermiljø. «Det er et godt valg å knytte seg opp mot dette miljøet», forteller Christian. På Drammen Works er det god energi, du treffer folk som er i samme situasjon som deg selv, utveksler erfaringer og får et godt nettverk. «For å få tilgang til nettverket er det også viktig å selv «bjuda på» sier Christian. Line vil gjerne fremheve Adnan Afzal hos Drammen Works og Lisbeth Torkildsen hos Gründerboost. «De er utrolig engasjerende og så viktig for oss hvordan de kobler bedrifter opp mot hverandre», forteller Line.

Hvorfor gründer: Christian: Vi tenkte «hvorfor gjøre for andre, det vi kan gjøre selv» forteller Christian. For meg føltes det helt rett å si opp drømmejobben. Jeg får en bedre hverdag på sikt ved å drive selv enn å drive for andre. Vi ønsker å jobbe for de som stoler på vår kompetanse, og at de har tillit til oss som næringsmeglere og måten vi arbeider på.

Line: Jeg opplever at vi har gått videre fra der vi var tidligere. Vi visste at det var et marked for våre tjenester og sammen med Christian og Jon opplever jeg at jeg kommer raskere til resultater og gjør jobben min på en bedre måte, både faglig og kvalitetsmessig når jeg gir råd.  Vi har stor tro på vår egen modell da vi kan tilby kundene en totalpakke som skaper gode resultater over tid til det beste for eiendommen, eier av eiendommen og brukere av eiendommen.  Jeg hadde aldri gjort dette uten Christian og Jon – jeg lærer så mye av de hver eneste dag og de inspirerer meg til å ta nye steg og utfordrer på etablert tankesett innenfor næringsmegling.

Våre beste tips til andre gründere:

 • Ta imot hjelp fra bl.annet gründermiljøet, bank etc. Mange å støtte seg på der ute
 • Ha en klar retning for hvor man vil med hvem man vil dit med
 • Du lærer underveis i prosessen
 • Budsjett er superviktig
 • Det er ikke så mye penger i starten
 • Ikke gjør alt på en gang
 • Hvis mulig, gå inn med en høyere aksjekapital – viser seriøsitet i markedet
 • Lær deg økonomi
 • Gå på ulike kurs om nødvendig
 • Omgi deg med fine folk som løfter og inspirerer deg i arbeidshverdagen
 • Vær raus og løft frem fine folk
 • Bygg nettverk
 • Ha passion for det du driver med

Du kan lese mer om Proptimize AS her:
www.proptimize.no

Gründerboost er en gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med, å etablere egen bedrift. Hos oss får du en til en veiledning, kunnskapstilførsel og møte mange andre med ønske om egen virksomhet.

Tilbudet er til deg som bor eller ønsker å starte virksomhet i kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker.  Det er også disse kommune som sammen med Viken fylkeskommune finansierer tjenesten.

04.09.23

Tekst: Trine Jansen
www.trinejansen.no

Kopirett © 2024 | Gründerboost