Vil hjelpe vanskeligstilt ungdom – ved å uttrykke seg gjennom kunst

Fotograf Aase Marie Dahle vil fylle hverdagen til vanskeligstilte ungdommer med mening.

– Det begynte med at jeg hadde en gründeridé om å lage en workshop for vanskeligstilte ungdommer. Jeg vil bruke min kompetanse som fotograf og min erfaring fra 14 år i kriminalomsorgen for å hjelpe ungdom i Drammen som har havnet på skråplanet.

Det er tydelig at Aase Marie har et stort hjerte for disse ungdommene. Hun forklarer hvordan hun skal bidra til å hjelpe unge menn og kvinner inn i en meningsfull hverdag. Planen er at ungdommen gjennom et halvt års workshop skal lære seg å bli fotografer. De skal fotografere f.eks. vanskelige ting fra livene sine, og at dette skal ha en terapeutisk effekt. Ønsket er også at dette skal kulminere i en utstilling ungdommene kan ha eierskap til og være stolt av.

Lærerrikt

Frem til denne drømmen blir virkelighet, har Aase Marie Dahle også begynt med utstillinger der hun selger bildene sine. I jakten på utstillingslokaler var hun med på et arrangement der gründere og investorer møtes for å finne hverandre:

– Jeg forsto ikke helt hva som skjedde og fikk ikke så mye ut av det; jeg hadde jo aldri hørt om begrep som “pitching”. Jeg hadde rett og slett ikke nok kunnskap om hva dette handlet om.

– Men så koblet jeg meg på Etablererveiledningen og ble med på veldig mange kurs, bla. et kurs som het Pitch! Da lærte jeg hva dette handler om og ble drillet på det. Gründerne fikk trene sammen og lærte å kommunisere idéen sin på ett minutt.

Gründerbyen Drammen

Neste gang Aase Marie var på et liknende arrangement visste hun akkurat hva hun skulle gjøre, og endte opp som den deltakeren som inngikk flest avtaler på hele arrangementet!

– Dette hadde jeg aldri klart uten kursene til Etablererveiledningen. Jeg er så glad for at jeg bor i Drammen og får ta del i dette tilbudet. Det er helt fantastisk. Jeg mener at Drammen kommer til å bli gründerby nummer én!

Tekst: Bengt-Robert Leine

Kopirett © 2024 | Gründerboost