Gründerboost logo

Etablererveiledningen blir Gründerboost!

«Etablererveiledningen i Drammensregionen» blir «Gründerboost»

Gründerboost har ligget som et navn hos Etablererveiledningen siden Covid-19 kom til landet. Covid-19 gjorde som kjent at landet ble stengt ned, og Etablererveiledningen tilpasset seg da raskt den nye hverdagen.

Det ble gjort mange nye tiltak for å støtte og treffe gründerne i denne vanskelige og usikre tiden; fysiske møteplasser ble gjort digitale. Det ble laget læringsvideoer og teams-møter, nettverksgrupper og «temakopper», alt for å støtte, tilby et nettverk og tilføre kunnskap til gründerne.

Nå bytter vi altså navn.

Gründerboost skal være en tjeneste og en portal for gründere i Drammensregionen.

Som navnet sier en målsetning om å gi gründere en «boost», i form av motivasjon, kunnskap, øvingsarena, nettverking, testarena, pitching og selvtillitt. Dette er en fremoverlent tjeneste, og vi skal sammen med gründerne utvikle produkter og tjenester som er til nytte for målgruppen.

Vi skal fortsette å tilby:

  • 1:1 veiledning
  • Kurs og verksted med nyttig/praktisk kunnskap for gründere innen salg, markedsføring, økonomi og formidling
  • Temakopper med mulighet til å få svar på dine konkrete spørsmål innen bank, forsikring, juss, salg, markedsføring m.m.
  • Øvingsarenaer – der gründerne kan utfordre seg selv på det de egentlig ikke våger, i trygge rammer
  • Kunnskapsdeling og samarbeid gründere imellom med matnyttige og enkle råd som virker
  • Nettverksgrupper og nettverk
Kopirett © 2023 | Gründerboost