Krav til informasjon om foretaket på nettsider og forretningsdokumenter

Hjem » Gründertips » Etablere » Krav til informasjon om foretaket på nettsider og forretningsdokumenter

Nettsider, brev og andre forretningsdokumenter (fakturaer, ordresedler, kreditnotaer og lignende) skal alltid inneholde foretakets navn og organisasjonsnummer. Konvolutter og reklamemateriell regnes ikke som forretningsdokument.

Er foretaket registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal bokstavene MVA stå bak organisasjonsnummeret. Dette forteller at du har rett og plikt til å legge merverdiavgift på salgsprisen. Forretningsdokumentene som er knyttet til omsetning av varer og tjenester kalles salgsdokumenter. For disse gjelder flere regler.

Kopirett © 2024 | Gründerboost