Etablere

Hjem » Gründertips » Etablere

Oppstart og registrering

Før du kan registrere et foretak må du bestemme deg for hvilken organisasjonsform virksomheten skal ha.

Du må ta stilling til om du skal engasjere regnskapsfører og/eller revisor. Det er aldri noe krav i lov om at du må ha regnskapsfører, men det er i en del tilfeller krav om at foretaket har revisor.

Du bør sette deg inn i regler om skatt og avgifter, krav til regnskap og revisjon og hvilke andre regler som gjelder for din virksomhet. Gjør du ting riktig fra starten og etablerer gode rutiner, sparer du mye arbeid senere.

Skal du inn på det internasjonale markedet, er det også viktig å sette seg inn i regelverket som finnes i de landene du ønsker å samhandle med.

Registrere foretaket

Mva-registrering, regnskapsfører og revisor

Rettighetsbeskyttelse

Pensjon og forsikring

GDPR

Kopirett © 2024 | Gründerboost