Pensjon og forsikring

Hjem » Gründertips » Etablere » Pensjon og forsikring

Pensjon og forsikring er to viktige temaer rundt det å drive egen bedrift. Her finner du mer informasjon om dette.

Pensjon for næringsdrivende

I motsetning til arbeidstakere har selvstendig næringsdrivende (for eksempel innehaver av enkeltpersonforetak) ingen annen pensjonsopptjening enn den som følger av folketrygdloven. For de aller fleste vil dette føre til en betydelig reduksjon av inntekten ved overgang til pensjonisttilværelsen. Næringsdrivende kan imidlertid tegne egen pensjonsordning via banker, forsikringsselskap eller lignende for å sikre inntekten når man går av med pensjon. Hele innskuddet for tjenestepensjonen kan føres som fradrag i næringsinntekten.Pensjonsopptjeningen i folketrygden foregår så lenge man har pensjonsgivende inntekt. Pensjonsgivende inntekt omfatter både arbeids- og næringsinntekt. Reglene for opptjening av alderspensjon er ulike avhengig av når du er født. Via NAVs nettsider kan du beregne din fremtidige pensjon.

Obligatorisk tjenestepensjon

De fleste arbeidsgivere har plikt til å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Følgende arbeidsgivere omfattes av loven:

  • Foretak som har minst to personer i foretaket med en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
  • Foretak med minst en arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
  • Foretak hvor personer i foretaket har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk

For mer informasjon, klikk her.

Forsikring

Mye kan skje som kan ramme bedriften din. Mange risikoer kan du imidlertid forsikre bedriften din mot.
Enkelte forsikringer er lovpålagte, slik som yrkesskadeforsikring for ansatte, men de fleste er frivillige. Du bør bruke tid på å finne ut hvilke forsikringer som kan være aktuelle for deg innenfor personal-, skade og ansvarsforsikring. Ta kontakt med ulike forsikringsselskaper for å be om tilbud på det du har behov for. I en oppstartfase er det viktig at du blir riktig forsikret. Vær oppmerksom på de forsikringsvilkår som oppgis i tilbudet.

For å lese mer om yrkesskadeforsikring, klikk her.

Kopirett © 2024 | Gründerboost