Personvernforordningen – GDPR

Hjem » Gründertips » Etablere » Personvernforordningen – GDPR

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR). Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Alle virksomheter som samler inn og bruker personopplysninger må forholde seg til personvernregelverket (GDPR).

Her får du vite mer om hvilke plikter og krav som stilles.

Virksomhetenes plikter etter personvernsreglene

Målet med regelverket er å gi borgerne økt kontroll over hvordan data som kan knyttes til dem brukes, deles og oppbevares. Dette gjelder både for dine ansatte og dine kunder. Dersom virksomheten din håndterer sensitive personopplysninger som helseopplysninger eller det håndteres opplysninger om barn er regelverket ekstra strengt.

Les mer Personvern og GDPR

Virksomheter som ikke etterlever personvernregelverket (GDPR) risikerer å miste kunder, men kan også straffes med bøter fra Datatilsynet i Norge.

Datatilsynet – virksomhetens plikter etter personvernregelverket 

Startpakke for nye virksomheter

Datatilsynet har nærmere informasjon om dette regelverket på sine nettsider, og her finner du også maler for å kunne gjennomføre personvernkonsekvensutredninger for vurdering av sikker håndtering av personopplysninger.

Det er utarbeidet en sjekkliste for hva som må gjøres før du begynner å håndtere personopplysninger, den finner du på Datatilsynets nettsted.

Kopirett © 2024 | Gründerboost