Rettighetsbeskyttelse

Hjem » Gründertips » Etablere » Rettighetsbeskyttelse

Her kan du lese om blant annet patent, varemerke og miljømerking.

Patent

Et patent gir deg enerett til å utnytte din oppfinnelse kommersielt i et begrenset tidsrom (inntil 20 år). I denne perioden kan du hindre andre å produsere, importere eller selge oppfinnelsen som du har patentert.
Det gis patent på en oppfinnelse som utgjør en praktisk løsning på et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar.

Patent kan gis på fremgangsmåter, produkter, apparater og anvendelser.

Oppfinnelsen må være ny. Den må ikke gjøres kjent for andre før du har levert inn en patentsøknad. Oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området for å være patenterbar.

For å søke om beskyttelse for oppfinnelsen din i Norge leverer du inn en søknad om patent til Patentstyret. Du kan sende en elektronisk søknad via Altinn.

Ønsker du å søke om patent i andre land, kan du levere en internasjonal patentsøknad (PCT) eller søke europeisk patent (EPC), i stedet for å søke hvert enkelt land. Les mer om patentering utenfor Norge på Patentstyrets nettsider.

Varemerke

En varemerkeregistrering gir deg enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for dine varer eller tjenester. Eneretten innebærer at andre ikke kan bruke et varemerke som kan forveksles med ditt, for varer og/eller tjenester av samme eller lignende slag som varemerket ditt er registrert for.

Retten gjelder bruk av merket både på selve varen, i reklame, på dokumenter, ved muntlig omtale eller på annen måte.

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn, og må kunne gjengis grafisk. Et varemerke kan for eksempel bestå av ord og ordforbindelser (for eksempel slagord), navn, logoer, figurer, bokstaver, tall, emballasje, lyd, og bevegelse, eller kombinasjoner av disse.

Varemerkeregistreringen varer i ti år, og kan fornyes hvert tiende år for ti år av gangen så lenge du ønsker det.

Varemerket registreres hos Patentstyret. Søknad kan sendes elektronisk via Altinn. Både foretak og privatpersoner kan søke.

For å finne ut mer, klikk her.

Beskyttelse av design

Design referer til utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt. En designregistrering dokumenterer din rett til en bestemt design i et begrenset tidsrom (inntil 25 år), og du kan lettere hindre andre i å utnytte samme designen.

For å se hva som kan designbeskyttes, klikk her.

Arbeidstakeroppfinnelser

Arbeidstaker har i utgangspunktet samme rett til sin oppfinnelse som andre oppfinnere har. Loven om arbeidstakeroppfinnelser gjelder kun for patenterbare oppfinnelser. Dette betyr ikke at arbeidstaker må søke patent på sin oppfinnelse, men det betyr at oppfinnelsen må oppfylle vilkårene for å oppnå patent.

For å finne ut mer, klikk her.

CE-merking og standardisering

CE-merket er et felleseuropeisk merke som benyttes på bestemte industriprodukter. Merket er produsentens/importørens erklæring om at varen er fremstilt etter gjeldende regelverk.

Standardisering
Standardiseringsarbeidet er basert på internasjonalt samarbeid. Flere internasjonale og europeiske institusjoner deltar i arbeidet. I Norge er arbeidet fordelt mellom ulik fagkompetanse og koordinert av Standardiseringen i Norge.

Miljømerking

Produsenter og produsentenes representanter (importør, agent, osv) kan søke om miljømerking av produkt eller tjenester.
Et offisielt miljømerke er den enkleste og mest troverdige måten for å kommunisere at varen eller tjenesten holder en høy miljøstandard. Eksempler på miljømerking kan være Svanemerket, Miljøfyrtårn og Ø-merket.

For å finne ut mer, klikk her.

Kopirett © 2023 | Gründerboost