Jeg vil gjerne ansette flere, sier Ana Maria

I dag har vi 10 ansatte og 430 medlemmer/ frivillige/ deltakere, sier Ana Maria stolt.
-Men vi kan gjøre så mye mer hvis innbyggere og næringslivet bruker oss bevisst.
Med det mener hun at innbyggere kan kjøpe klær i bruktbutikken i Globusgården, kjøpe sy tjenester i systua, og bruke kafeene og cateringen i Svelvik og på Strømsø.

«Åpnet gjenbruksbutikk 12. februar 2020 – 1 måned og 1 dag etter stengte hele Norge ned».

Sist vi møtte Ana Maria var i mai 2020. (Les det intervjuet her) Da kunne Ana Maria fortelle at de etter kun 1 måned og 1 dag måtte stenge butikken de nettopp hadde åpnet. De var kreative og lagde en «klikk og hent» ordning i butikken. Alle tilbud inklusiv møteplasser de hadde, ble stengt ned. Det ble en utfordrende tid for kvinnene som er brukere av tilbudene, enten som arbeidstrening, språktrening eller som en sosial møteplass.


Bratt læringskurve

Men, la oss gå tilbake til 2017 som var starten på nettverket. Den gangen var de 4 kvinner involvert. I dag er de over 430 medlemmer/ deltakere/ frivillige, Jasmin Kvinnenettverk har vokst fort og er i dag en profesjonell aktør innen sosialtentreprenørskap. I og med at de nå er store og søker midler gjennom ulike tilskuddsordninger, stilles det også større krav til blant annet regnskapsfører, revisor, rapportering og søknadsskriving. Det er en papirmølle. Ana Maria er den som styrer det hele, men har involvert og delegert en del oppgaver ut i nettverket. «Det har vært en bratt læringskurve», forteller hun.  Hun fremhever den hjelpen hun har fått fra Gründerboost, både med samtaler 1:1 og div. kurs og verksteder hun har vært med på. Frem til nå har Ana Maria hatt denne jobben i tillegg til annen jobb. Nå er hun kun tilknyttet Jasmin kvinnenettverk som en sosial entreprenør. De har en ledergruppe bestående av 6 kvinner.

«I koronaperioden ble hele Norge invitert inn i dugnaden», forteller Ana Maria. Det ble etterlyst engasjement fra innvandrerbefolkningen. I Drammen ble ¼ av innbyggerne ikke med i denne dugnaden. Det ble utallige leserinnlegg helt til det ble bestemt at de måtte inkludere denne delen av innbyggerne på en ny måte for å nå frem med budskapet.  I juli 2020 ble det mye oppmerksomhet fra myndighetene sentralt og Drammen kommune. De skulle jobbe direkte inn i de ulike grupper med å involvere og informere.  Blant annet så de viktigheten av å inkludere kvinner med minoritetsbakgrunn, de er en ressurs da disse ofte har en viktig rolle innad i familiene. I juli 2020 fikk Jasmin Kvinnenettverk oppdrag med å sy munnbind og lakenposer for DNT.

Ana Maria ser de og lar de utfolde seg 

Når kvinnene kommer til nettverket for en kartleggingssamtale, blir de møtt av Ana Maria som spør: Hvem er du? Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Hva kan du bidra med? Hun opplever at mange kvinner aldri har blitt spurt om dette tidligere.

«Vi har alle ubrukte ressurser», forteller hun.  Mange hun møter er analfabeter, men de er gode til for eksempel å sy, lage mat etc. «Ikke alltid at språket er det viktigste for å komme i gang, det kan komme etter hvert når de er i et lærende miljø», sier Ana Maria.

I dag driver Jasmin kvinnenettverk butikken i Globusgården hvor det også er tilknyttet en systue. På Knutepunkt Strømsø driver de bydelskafe, kantine for de som arbeider der og catering.  De har også startet opp Kafe Global i Svelvik. De har til sammen 10 ansatte, mange er i alderen 50+, mange har bodd i Norge i 10-15 år. Samlet har de hatt i 2021, 65 kvinner på tiltak i kafeene. Mange har ingen arbeidserfaring fra Norge, men de kan både lage mat og sy. «Og det er de gode på», forteller Ana Maria.  For mange er dette et springbrett til annet arbeid. De er på tiltak i 3-9 måned for utprøving/arbeidstrening og norsktrening. Etter tiltaket får de med seg både referanser og attester. Noen trenger tilrettelagt arbeid fremover, men uansett blir de sett på som en ressurs.

Det sitter mye kunnskap i disse kvinnene, og det er kunnskap som kan forvandles til selvforsørgelse, mener Ana Maria. Det å utføre en jobb og få penger for det er på alle måter bedre enn å motta trygd og sitte hjemme, både for samfunnet og for den enkelte.

«Ved å bruke oss til eks. catering er du med på å skaffe flere praksisplasser,» sier Ana Maria til slutt.


Mine beste tips til andre gründere:

 • Be om hjelp (hos f.eks Gründerboost)
 • Oppsøk andre, da opplever du at du ikke er alene
 • Legg til rette for møteplasser
 • Nettverk for å dele tanker, ideer
 • Si ting høyt. Tørre å ta plass, bruk stemmen din
 • Minn deg selv om alt det positive du får til
 • Feire dine seire
 • Tørre å ta betalt

Hva nå – hvordan blir veien videre? 

 • Som organisasjon er vi der vi skal være.
 • Ha fokus på det grønne skiftet.  Muligheter for etablering på Godsterminalen Drammen, gjenbruk og urbant landbruk.
 • Flere teaterforestillinger, jfr Voices som ble spilt på Drammen Teater i mai 2022
 • Lage festdrakter lokalt
 • Målet er å øke omsetningen i butikken, systua og kafeene – dette gir muligheter for flere praksisplasser.
 • Matkurs hjemme hos private. En person kommer hjem til deg og lærer deg å lage mat fra Kina, India eller Sør Amerika

Du kan lese mer om Ana Maria og Jasmin Kvinnenettverk her:

Facebook og Instagram @jasminkvinnenettverk.
Hjemmeside: www.jasmin-drammen.no

Bilde fra bruktbutikken i globusgården, som også er tilknyttet en egen systue som Jasmin Kvinnenettverk driver.

Gründerboost er en gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med, å etablere egen bedrift. Hos oss får du en til en veiledning, kunnskapstilførsel og møte mange andre med ønske om egen virksomhet.

Tilbudet er til deg som bor eller ønsker å starte virksomhet i kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker.  Det er også disse kommuner som finansierer tjenesten.

01.12.22 Tekst: Trine Jansen

www.trinejansen.no

Kopirett © 2024 | Gründerboost