Eksport og import

Hjem » Gründertips » Drive » Eksport og import

Før du starter handel med utlandet er det viktig at du på forhånd tilegner deg kompetanse om rammevilkår, lover og regler som gjelder i de landene du skal handle med. Videre er det en del krav knyttet til import og eksport av både produkter, kjemikalier og avfall.

I informasjonsportalen Your Europe, som er utarbeidet av EU, vil du få oversikt over lover og regler som gjelder når du skal handle og samarbeide med bedrifter i et EU-land. For å finne ut mer, se punktene under.

Lenker

Kopirett © 2023 | Gründerboost