Skatt og avgifter

Hjem » Gründertips » Drive » Skatt og avgifter

Det er bedriftens ansvar at skatte- og avgiftsrapportering er korrekt og blir levert i rett tid. Dette kan for noen være krevende. Mange overlater derfor dette til for eksempel en regnskapsfører. Men legg merke til at ansvaret er like fullt ditt.

Inneberetning av mva

Merverdiavgiften er en omsetningsavgift som skal beregnes på alle ledd i omsetningskjeden. Staten krever inn merverdiavgift på salg av varer og tjenester som blir solgt i Norge. Det finnes imidlertid tjenester som er unntatt fra beregning av merverdiavgift, som for eksempel helsetjenester og undervisning. Hva som er unntatt for beregning av merverdiavgift, finner du i merverdiavgiftsloven.

Satsen for merverdiavgift er 25 prosent, unntatt for mat- og drikkevarer som har 15 prosent, og persontransport, overnatting (hotell, romutleie, hytteutleie o.l.), kinobilletter og enkelte andre tjenester som har 12 prosent mva.

Ved innenlands salg skal avgiften beregnes av salgsprisen, og ved import av varens tollverdi.

Alle produksjons- og salgsledd skal betale avgift av salget/verdien minus den avgiften de selv betalte for varen. I praksis betaler altså hvert enkelt ledd avgift av den merverdien som oppstår ved hans eget ledd i kjeden.

For mer info om mva, klikk her.

Foretakets skatt

Alle næringsdrivende plikter å betale skatt av næringsinntekt. Organisasjonsformen avgjør hvem skatteplikten påhviler. Her er noen eksempler på hva som er vesentlig for ditt foretak.

Skattetrekk for ansatte

Det er viktig at du er klar over om den som yter tjenester til virksomheten din gjør det som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende.
Hvis han/hun er arbeidstaker, plikter du å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift. Men hvis vedkommende er selvstendig næringsdrivende, skal vedkommende ha det opptjente beløpet utbetalt i sin helhet og selv sørge for innbetaling av skatter og avgifter.
Hvis den som jobber for deg eier sine egne driftsmidler, bestemmer arbeidstiden selv, har flere kunder og tar en økonomisk risiko, driver vedkommende sannsynligvis næringsvirksomhet. Hvis du er den eneste oppdragsgiveren, stiller utstyr til disposisjon og bestemmer når og hvordan jobben skal gjøres, er det gjerne snakk om et arbeidsforhold.

Se her for beskatning av yrkesbil

Relaterte sider

Naviger mellom fasene

Kopirett © 2024 | Gründerboost