Skap orden i alt rundt økonomi

Hjem » Gründertips » Etablere » Skap orden i alt rundt økonomi

Lær mer om skatt, mva og andre ting du trenger å vite om bedriftens økonomi.

Du er dyktig innenfor faget ditt, opptatt med å selge, levere og å følge opp kunder. Har du også kontroll på økonomien og forpliktelser du har? Hvis du ikke selv føler deg kompetent til å ivareta dette området, så anbefaler vi at du benytter noen som kan dette godt og kan hjelpe deg.

Hovedpunkter for økonomi i etableringsfasen

1) Skaff deg en bankforbindelse

Uansett hvilken selskapsform du etablerer så er det viktig å skille virksomhetens økonomi og din privatøkonomi, så opprett en bankforbindelse og egen bankkonto for selskapet ditt. Starter du AS er det formelle krav til innskudd av aksjekapital og skal du selv eller andre være ansatt må det opprettes skattetrekkskonto.

Kanskje er det også sånn at du trenger å låne penger.

Bankene har også ofte god innsikt og kunnskap som kan hjelpe deg.

2) Lær deg basis om merverdiavgift/ mva/moms

Mva skal legges på alle varer og tjenester (med noen unntak) fra du passerer 50.000 i omsetning innen en 12 måneders periode. Du må søke om å bli mva registrert via samordnet registermelding i Altinn.

3) Hva er ditt ansvar når det gjelder skatt?

Du er som næringsdrivende selv ansvarlig for å holde oversikt over din virksomhets resultat (overskudd/underskudd) og sørge for

  • Forskuddsskatt
  • Skattemelding/næringsoppgave samt vedlegg

Har du ansatte eller selv er ansatt i eget AS, plikter du å opprette egen skattetrekkskonto og innrapportere månedlig via a-ordningen.

4) Behandle dine bilag som verdipapirer

Husk at alle bilag er fradrag i regnskapet ditt, og pass på at ingen blir borte. Det er penger tapt. Med småregninger og kvitteringer kan det f.eks være lurt å skrive på hva det gjelder, ta bilde av kvitteringen med en gang så har du de.

5) Sørg for at du fakturerer fortløpende og har kortest mulig kredittid

For å betale egne regninger og ta ut lønn er det vesentlig å få penger inn på konto. Ikke vent med å fakturere om du ikke har en spesifikk avtale på det. Fakturer så snart tjenesten er levert og med kortest mulig kredittid kunden din vil godta. Da slipper du å være bank.

6) Vær god på å skille bedriftens og din egen økonomi

I AS er det et tydelig skille, og det er strenge regler for når og hvor mye en innehaver av eget AS kan låne av AS’ets midler. Lønn føres og det betales arbeidsgiveravgift og skattetrekk som vanlig lønnsmottaker.

Det finnes ingen lov som regulerer hvordan du skal organisere og drifte ditt eget enkeltpersonforetak. Som innehaver av et enkeltpersonforetak representerer du selv foretaket utad, og det er ikke noe skille mellom enkeltpersonforetakets økonomi og din private økonomi.

I enkeltpersonforetak er du og bedriften én enhet med samlet økonomi. Du står altså fritt til å bruke firmaets midler, men det er viktig å sørge for at det finnes penger til leverandører, myndigheter osv før du tar ut til privat forbruk.

Ikke bland privatøkonomien og virksomhetens økonomi. Opprett en egen bankkonto som du bruker kun til virksomheten.

Overskudd i ENK er ikke det samme som lønn – det kalles overskudd av næring.

7) Sørg for at du overholder frister for innsendelse av oppgaver og betalinger

Dette handler om terminoppgaver til mva, a-meldingen, skattetrekk, næringsoppgaver etc

8) Har du ordnet med rette forsikringer og pensjonsordning?

Sørg for trygghet for deg, dine kunder og ansatte gjennom å sikre dere økonomisk i form av forsikringer og pensjon. Det er ulike krav til AS kontra enkeltpersonforetak, men det er lurt selv som ENK å ha de rette ordningene på plass. Snakk med fagfolk på området.

Kopirett © 2024 | Gründerboost