For deg som trenger dokumentasjon på forretningsidéen din

Næringsfaglig vurdering

Hvis du har søkt om eller mottar dagpenger fra NAV, kan du også søke om å beholde dagpengene mens du etablerer egen virksomhet.

Du kan lese mere om ordningen her;  Ønsker du å etablere egen virksomhet

Om du vil benytte denne ordningen, må du også innhente en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene dine fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette.

Trenger du næringsfaglig vurdering, kan du ta kontakt på mail etablerer@askershus.no eller tlf 02314 for informasjon og bestilling av rapport.

Du som gründer/etablerer må selv betale for denne rapporten.

Kopirett © 2024 | Gründerboost