Annen nyttig informasjon

Hjem » Gründertips » Drive » Annen nyttig informasjon

Her har vi samlet noen punkter som også kan være verdt å merke seg i driften.

Lenker

Statistikkplikter

Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for å utarbeide den offisielle statistikken her i landet. Hvilke undersøkelser som gjennomføres varierer en del fra år til år. Dessuten blir mange skjemaer bare sendt til et lite utvalg enheter i den bransjen eller det området statistikken skal fortelle noe om. Derfor er det ikke mulig å gi noe sikkert svar på hvilke skjemaer den enkelte kan regne med å få framover. Les mer i punktene under.

Flytting og andre endringer

Hvis det skjer endringer i de opplysningene som er registrert om ditt foretak i Brønnøysundregistrene (adresse, telefon, e-postadresse, foretaksnavn, virksomhetsområde, styremedlemmer, m.m.), skal dette meldes inn via skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Ved dette får mange offentlige etater kjennskap til opplysningene. Les mer i punktene under.

Aksjeselskapet

Et aksjeselskap (AS) skal ha et styre. Styret velges som hovedregel av general forsamlingen, og må bestå av minst ett medlem. Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet. Selskapet kan ha en daglig leder som normalt ansettes av styret. Hvis selskapet ikke har daglig leder, er det styrelederen som sørger for den daglige ledelsen. Les mer i punktene under.

Kopirett © 2024 | Gründerboost