Annen nyttig informasjon

Hjem » Gründertips » Drive » Ansatte og arbeidsforhold

I mange småbedrifter organisert som aksjeselskap er eieren også den eneste ansatte. I en slik situasjon får du som eier forpliktelser overfor deg selv som ansatt. Det kan virke fremmed i starten.

Håndtering av arbeidsmiljø, fravær og lønnsforhold er de viktigste temaene her.

Ansettelse

Den som gjør et arbeid i annens tjeneste, ansees som arbeidstaker, så sant ikke vedkommende har påtatt seg et avgrenset oppdrag som frilanser eller selvstendig næringsdrivende. Arbeidsgiver er den som har ansatt en arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste.
Det er vanskelig å gi noen samlet oversikt over de lovbestemte oppgavene du får når du blir arbeidsgiver. De viktigste pliktene i forholdet til arbeidstaker finner du i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og ferieloven. Du må blant annet tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte. De fleste foretak med ansatte må også opprette pensjonsordning. Som arbeidsgiver har du også ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
De viktigste forpliktelsene du har overfor myndighetene dreier seg om å trekke skatt, betale arbeidsgiveravgift, melde fra til a-ordningen om ansatte, føre statistikk over sykefravær og besvare spørsmål som angår arbeidstakers trygd og sykepenger og sende inn skademelding ved arbeidsulykker.
Alle ansatte, enten de skal jobbe i full stilling eller bare noen timer i uka, skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder også midlertidig ansatte. Arbeidstilsynet har laget et standard avtaleformular som tilfredsstiller kravene i loven. Dersom arbeidstakeren har hjemmekontor, skal dette reguleres i egen skriftlig avtale.

For mer informasjon om ansettelse, klikk her.

Lønn

Lønn er som hovedregel ikke lovregulert i Norge, og det finner derfor ingen generell minstelønn. Det er dermed svært viktig å ha en skriftlig, klar og tydelig avtale om lønn. Mange virksomheter har inngått tariffavtaler. Tariffavtaler er avtaler om lønn og andre rettigheter mellom arbeidsgiverforening og arbeidstakerforening. For å få rettigheter etter en tariffavtale må du melde deg inn i arbeidstakerforening (være fagorganisert).

Alle arbeidsgivere og andre opplysningspliktige har en del lovpålagte rapporteringsplikter å forholde seg til.

Som arbeidsgiver har du blant annet plikt til:

– å melde start, endring og opphør av arbeidsforhold til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret)
– å rapportere lønn og andre ytelser til Skatteetaten
– å levere opplysninger til Statistisk sentralbyrå (SSB)
Kopirett © 2022 | Gründerboost