Dine styrker

Hjem » Gründertips » Vurdere » Dine styrker

Heldigvis er vi alle ulike, og har både kompetanse og egenskaper som passer inn i ulike sammenhenger. Noen er naturlig skapt til å drive forretning, noen kan lære det og noen bør styre unna.

Når du nå vurderer å starte for deg selv er det viktig at du tar en ærlig gjennomgang og blir bevisst på dine egne styrker, dine interesser og dine forutsetninger for å lykkes med å drive egen virksomhet. Det er også et modig og bevisst valg å innse at du ikke er klar til å tre inn i entreprenørverdenen.

Dette er noen av de områdene vi anbefaler at du tenker over og blir trygg på:

 • Hva er ditt ståsted og dine rammer i dag?
 • Hvilken faglig kompetanse har du med deg?
 • Hvilken forretningsmessig kompetanse har du?
 • Hvor ligger din lidenskap og energi?
 • Hva er dine personlige egenskaper relatert til å drive virksomhet?
 • Hvilket tankesett har du?
 • Hvilken støtte og hvilket nettverk har du rundt deg?
 • Hva må styrkes, hva må dempes og hva må læres?

Ståsted og sosiale forhold

Hva er utgangspunktet ditt for å starte. Hvilken situasjon befinner du deg i per i dag

 • Tid og mulighet
 • Økonomi
 • Nåværende arbeidssituasjon
 • Familiesituasjon – støtte fra de på hjemmebane

Kompetanse

 • Faglig
 • Forretningsmessig

Det er forskjell på å være dyktig i en jobb og på å være god til å drive forretning.

Kompetanse handler  også om mer enn kunnskap, og husk at du over tid skal trives med de oppgavene du har og den situasjonen du er i.

Kompetanse = kunnskap x vilje og energi x evner og ferdigheter  (Hans Karlson)

Kunnskap er i dag lett tilgjengelig, men det er det vi gjør med den kunnskapen som avgjør våre resultater og vår ytelse.

Din vilje, energi og holdninger til å gjøre oppgaver er i stor grad med på å bestemme det du faktisk gjør med det du vet. Og for å bli god til noe er du nødt til å gjøre den tingen mange ganger for å  mestre og utvikle ferdigheter. Da er det vesentlig å tåle at det ikke alltid blir rett første gang, men ta læring, justere og prøve igjen.

I en vanlig jobb har du ansvar for din del av arbeidsoppgavene – som næringsdrivende og selvstendig er det du som har ansvar for å fylle alle roller – enten selv eller via ansatte eller innleide. Dette er roller og oppgaver som f.eks

 • Produkt og tjenesteutvikling
 • Salg
 • Markedsføring
 • Administrasjon, regnskap og økonomi
 • IT og teknologi
 • Personal og ledelse (om ansatte)
 • Innkjøp
 • Service og kundeoppfølging
 • Leveranse

Uansett hvor stor eller liten virksomheten din er, så kommer mange av disse rollene på banen.

Hvor ligger energien din?

– Hva er det du trives med å gjøre og som gjør at det ikke føles som hardt arbeid, men flyter lett? Lidenskap, interesser, mening og alt som skaper positive følelser gir energi.

Er det noe du virkelig brenner for og hvorfor?

Personlige egenskaper

Du har naturlige styrker og kvaliteter innen noen områder, og dette er egenskaper som faller deg naturlig og lett. Vi har alle vårt unike sett med verdier, interesser, preferanser og hva vi tror på som påvirker måten vi kommuniserer, tar inn informasjon og handler på. Dess mer du kjenner deg selv og dine egne styrker og utfordringer, dess mer robust er du til å takle det som dukker opp på den veien du nå vurderer å ta.

Her er noen egenskaper det ofte sies er gode å ha for en etablerer/gründer:

 • Å være positiv og optimistisk
 • Å tåle risiko
 • Å være kreativ og tilpasningsdyktig
 • Å være en selvstarter
 • Være sta og utholdende «jeg skal få til…, jeg er dedikert til å få til..» Ta ansvaret selv for å lykkes!
 • Være ressurssterk og trygg
 • Ha kremmerånd – oppdage behov der ute
 • Tørre å markedsføre og selge løsningen din – mot til å utvide komfortsonen
 • Lærer av feil
 • Klarer å sette fokus
 • Konstante elever – holder seg oppdatert, lærer nye ferdigheter
 • Har med seg lidenskap

Hvilke egenskaper trenger du å være bevisst på og utvikle for å lykkes over tid?

 • Hvor godt liker du ansvar og å ta initiativ?
 • Er du god til å selge deg selv?
 • Hvordan takler du motstand og avvisning?
 • Hvor god er du til å følge opp på det du lover, planlegger og sier?
 • Hvor god vil du være til å holde oversikt og orden på det formelle du må levere på?

Tankesett

Det er  våre tankesett som i stor grad gjør at vi skaper de resultatene vi gjør, og avgjør om vi lykkes innen et område eller ikke. Det er således stor forskjell i tankesett på de som utgjør gode ansatte, på de som er gode ledere, på de som trives som selvstendige, og på de som lykkes som entreprenører og innovatører.

Det er fullt mulig å skifte fra en rolle til en annen og bli dyktig og suksessfull i ny rolle, men det er essensielt å forstå forskjellene og ikke minst være villig til å jobbe med å utvikle de ferdighetene som kreves i den nye rollen. Du finner en artikkel om hvilke tankesett vellykkede entreprenører mener har gjort at de har lykkes i relaterte artikler.

Fra arbeidstaker – til selvstendig – til forretningsdriver/entreprenør! Dette er 3 veldig ulike roller.

Hvor ser du deg selv fremover?

Still deg selv spørsmålene:

 • Hvilket tankesett har jeg per i dag?
 • Hvilke tankesett må jeg utvikle videre for å lykkes?

Refleksjon: Hvilket tankesett har jeg naturlig med meg i dag og hvilke tankesett/ evt. begrensinger må jeg jobbe med for å lykkes?

Hvem har jeg rundt meg som kan bistå?

Ingen kan være best til alt, og noen ganger kan det være fornuftig å bruke andres ressurser der du selv ikke er så god eller har interesse og energi.

Det kan være lett å tenke du skal gjøre alt selv til å begynne med både av økonomiske årsaker og for å ha kontroll. Sett deg uansett i førersetet og vit hva du vil ha og hvordan, men kanskje er det lurt at noen andre løser oppgaver du vil bruke unødvendig mye tid, energi og frustrasjon på. Vær bevisst på at du bruker mest tid der du skaper de fremtidige verdiene som bare du kan!

Kanskje har du også mennesker i din nære omkrets som kan bistå deg med enkelte oppgaver – bli bevisst på dette, be gjerne om hjelp og avklar med dem  – ikke tro at de kan eller ikke kan!

Hva må styrkes, dempes og læres?

Vi har alle egenskaper som er våre fremste ressurser i noen sammenhenger og kan bli strevsomme i andre. Dess mer bevisst du er på hvilke egenskaper du har og hvordan du kan jobbe med å hente de frem i noen situasjoner og dempe de i andre, dess bedre vil du kunne lykkes med å påvirke positivt. Mange egenskaper har du også med deg helt naturlig – de er dine preferanser og erfaringer over tid. Kanskje og mest sannsynlig er det allikevel slik at du må lære deg å bli god til og utvikle ytterligere egenskaper enn du allerede besitter. Første steg er igjen å bli bevisst hva dette kan dreie seg om.

Kopirett © 2023 | Gründerboost