Planlegge

Hjem » Gründertips » Vurdere » Planlegge

Gjennom arbeidet med å utvikle forretningsideen din må du ta en rekke strategiske valg som for eksempel: Hvilke markeder ønsker du å betjene, og er det behov i markedet for tjenestene/varene du ønsker å tilby. Dette er noen av spørsmålene det er viktig å avklare i planleggingsfasen.

Både eventuelle samarbeidspartnere og finansiører, som bank eller tilsvarende, vil spørre etter budsjetter og markedsplaner. Du må derfor utarbeide prospekter som viser hvordan du har tenkt å drive virksomheten og få den til å greie seg.

Det store spørsmålet før du starter er selvsagt om det kommer til å gå bra, og om virksomheten vil kunne gå med overskudd. Det er ingen som kan gi et sikkert svar, men hvis du er markedsorientert, kan du få en viss pekepinn ved å:

  • spørre dine mulige kunder hvordan de oppfatter tilbudet ditt
  • spørre framtidige leverandører hva de tror
  • holde øye med de etablerte i bransjen

Du kan diskutere forretningsideen med erfarne aktører i markedet. Det kan være bankforbindelsen din, regnskapskontor, revisorer og advokater. Du kan også ta kontakt med oss i Gründerboost, som er den lokale veiledningstjenesten for kommunene Øvre Eiker, Lier og Drammen.

All relevant informasjon om hvordan du vil realisere forretningsideen oppsummerer du i en forretningsmodell. Neste steg i planleggingsfasen vil være å lage en forretningsplan.

Kopirett © 2024 | Gründerboost