Viktig å vite om partnerskap og roller

Hjem » Gründertips » Vurdere » Viktig å vite om partnerskap og roller

Et av de viktigste spørsmålene for etablerere: Starte opp alene eller sammen med noen?

Etablere virksomhet alene

Mange gründere er alene om idéen og virksomheten, og er fornøyd om de kan skape sin egen arbeidsplass. Fordelen med dette er at du er din egen sjef, og du får alt slik du vil ha det (innenfor rammene av ressursene du har tilgjengelig).

Men å være enslig gründer har også sine ulemper: Du må gjøre alt selv – og du kan nok bli overrasket over hvor mye det er å gjøre, og hvor mye du må lære. Du har heller ikke noen å «spille ball» med om idéer og hvordan ting skal gjøres.

Etablere virksomhet sammen med andre

To (eller flere) hoder tenker bedre enn ett. Andre mennesker har andre meninger, kunnskaper og erfaringer enn du har, og deres syn på alt vil være annerledes enn ditt. På godt og vondt, men om partneren er en du kommuniserer og samarbeider godt med har dette klart flere fordeler enn ulemper.

Noen av fordelene ved å være flere etablerere:

 • Du er ikke god på alt. Partneren er ikke god på alt. Sammen er dere god på mer. Finn en partner med andre egenskaper enn deg, så er dere god på mye
 • Flere hoder gir flere (og kanskje bedre) idéer
 • Evaluering fra flere gjør at idéer som ikke er fullt så gode kan avsløres og lukes bort
 • Dere kan motivere, inspirere og ansvarliggjøre hverandre slik at dere er mer fokuserte og strukturerte, og dermed gjør en bedre jobb
 • Gründerliv kan være ensomt. Det er både hyggeligere og sunnere å være flere

Avklar forventninger

En av de største fallgruvene for forretningspartnere er at de har forskjellige forventninger uten at de er klar over det. Her er noen ting dere bør avklare ovenfor hverandre:

 • Dette forventer jeg av deg
 • Hva forventer du av meg?
 • Skal vi kun skape våre egne arbeidsplasser, eller ønsker vi å ansette noen? Hvilke vekstambisjoner har vi? Hvor er vi om 1, 5, 10, 20 år?
 • Hva om en av oss ønsker å tre ut av virksomheten?

Tydelig fordeling av roller og ansvar

Selv om dere begge/alle er flinke, snille og har gode hensikter er det svært viktig at dere har en tydelig fordeling av roller og ansvar:

 • Hvem har hovedansvaret for den daglige driften?
 • Hvem har hovedansvaret for økonomien og det formelle?
 • Hvem har hovedansvaret for å utvikle produktet/tjenesten til å bli klart for leveranse?
 • Hvem skaffer kapital, nettverk, samarbeidspartnere?
 • Hvem har ansvar for markedsføring og salg?
 • Hvor mye skal hver enkelt jobbe?
 • Når kan det tas ut lønn?
 • Hvem skal få lønn? Hvor mye?

Tydelig kommunikasjon

Vi er alle forskjellige, og ser verden gjennom vårt eget filter basert på kunnskap, erfaringer, tankesett etc. Du kan si en setning som beskriver bildet du har i hodet ditt, og partneren nikker entusiastisk og er helt enig. Men partneren har ikke nøyaktig det samme bildet i sitt hode.

Det er svært viktig å unngå misforståelser mellom dere. Skap en kultur for å være tydelig, og snakk gjerne om ting ned på detaljnivå. Ikke vær redd for å være banal, ikke vær redd for å fornærme partneren ved å si ting som burde være åpenbart. Det som er åpenbart for deg er ikke nødvendigvis åpenbart for andre. Ikke anta at den andre vet/kan/gjør ting; spør for å få avklart at ting er som du tror.

«Hvorfor?»

«Hvorfor?» er kanskje det viktigste spørsmålet du kan stille. Om det er noe du er uenig i eller ikke forstår, spør hvorfor partneren sier/velger/gjør som hun gjør. Svaret vil hjelpe deg å forstå, eller hjelpe dere å komme til enighet.

Skap en kultur der det er vanlig å spørre hvorfor. Det vil skape forståelse og enighet, og dermed trygghet. Noen ganger kan det også avdekke en handling/idé som er feil eller dårlig gjennomtenkt, slik at dere kan korrigere kursen og dermed oppnå et bedre resultat.

Skriftlig avtale

Selv om dere begge/alle er ærlige og har felles mål og gode hensikter, kan det oppstå uenighet. Ofte vil man ikke gi inntrykk av mistillit, derfor dropper man å be om skriftlig avtale. Dette kan ende i uenighet, konflikt, samarbeidsproblemer, havari, økonomiske tap og t.o.m. søksmål.

Det er svært viktig for alle involverte at dere har en avtale i bunn som tydelig beskriver både forventninger, planer, rollefordeling og rettigheter. Dette gir tydelighet og trygghet for alle, og danner et godt grunnlag for et vellykket samarbeid.

Leverandører og samarbeidspartnere

Mange av punktene som omhandler deg og dine medgründere gjelder også når selskapet skal inngå avtaler med leverandører og samarbeidspartnere.

Forbrukerkjøpsloven gir forbrukere mange rettigheter som beskytter dem mot å bli lurt av leverandører, men det finnes ingen slike rettigheter for bedrifter. Leverandører og samarbeidspartnere kan gi dere akkurat så dårlige betingelser de vil: Godtar dere avtalen så er avtalen gyldig. Selv om det er en dårlig avtale for dere.

Det finnes kyniske leverandører som utnytter uerfarne bedriftseiere ved å ikke inngå skriftlig kontrakt eller gi dere en avtale med svært dårlige betingelser for dere. Vit hva dere er verdt, vit hva dere tåler og vit hva dere klarer. Ikke la en leverandør presse dere inn i en avtale dere ikke liker. Si nei takk: Det finnes mange andre muligheter.

Stol på magefølelsen

Noen personer kan være svært kyniske, dominerende eller manipulerende. Hvis du får en dårlig magefølelse ovenfor en person, stol på magefølelsen! Ikke inngå noen avtale med vedkommende, og ikke gi vedkommende innblikk i bedriftshemmeligheter.

Hersketeknikker

Enkelte personer bruker hersketeknikker aktivt for å kjøre over deg og presse sin vilje gjennom. Hvis du opplever plutselig aggresjon, hårreisende argumenter/vinklinger, beskyldninger eller annet som bringer deg ut av fatning: Vit at det er akkurat det som er hensikten. Denne personen ønsker å dominere og kontrollere deg, og vedkommende kommer ikke til å endre seg. Styr unna.

Kopirett © 2023 | Gründerboost