Velge navn

Hjem » Gründertips » Vurdere » Velge navn

Ved registrering må valg av firmanavn være 100 % avklart. Hvis du skal bruke et eget markedsføringsnavn i tillegg til det formelle firmanavnet må det også oppgis i samordnet registermelding. Firmaets eventuelle internettside bør ha et navn som tilsvarer markedsføringsnavnet. Mer informasjon finner du på punktene under.

Domenenavn, foretaksnavn og varemerke

Alle virksomheter må ha et foretaksnavn. Hvis du ønsker at kunder og samarbeidspartnere skal finne deg på internett, bør du også ha et eget domenenavn.

Det er ofte vanskeligere å finne et godt domenenavn som er ledig, enn å finne et ledig foretaksnavn. Når du har funnet et eller flere domenenavn du vil ha, bør du registrere dem med én gang slik at du unngår at andre tar dem.

Før du bestemmer deg for navn på virksomheten, må du sjekke om foretaksnavnet er registrert fra før, om domenenavnet er ledig, og om det er registrert varemerker på navnet. Dette kan være en smart rekkefølge:

Hvilket navn skal jeg velge?

Når du skal registrere en virksomhet, må du ha et navn på foretaket/virksomheten.

Det er viktig å tenke over ulike problemstillinger knyttet til navn: Gir det den identiteten du ønsker? Kan navnet forveksles med andre? Egner det seg på internett og til posisjonering mot konkurrenter? Hva med andres og egne rettigheter til navnet?

Generelt gjelder følgende krav når du skal velge navn på foretaket:

  • Minst tre bokstaver fra det norske alfabetet
  • Ikke bare navn på land, fylke eller kommune
  • Ikke nøyaktig likhet med et registrert navn
  • Ikke navn som kan villede eller vekke forargelse

Markedsføringsnavn

Det er fullt mulig å bruke et annet navn enn foretaksnavnet i markedsføring av virksomheten. Eksempelvis kan Anne Olsens Bakeri benytte markedsføringsnavnet BakerAnne.

Ønsker du å bruke et eget markedsføringsnavn, registreres dette under «Navn/foretaksnavn» i skjemaet Samordnet registermelding ved registrering.
Ønsker du å registrere markedsføringsnavn etter at foretaket er registrert, legger du dette inn under punktet «Navn på virksomheten» under kategorien «Opplysninger om virksomheten» i Samordnet registermelding.

Vær oppmerksom på at alle forretningsdokumenter, som f.eks. brev, nettsider, fakturaer og andre salgsdokumenter, alltid skal inneholde foretakets fulle navn og organisasjonsnummer, og ikke bare markedsføringsnavnet.

For mer info, klikk her.

Beskyttelse av foretaksnavnet

Du kan beskytte ditt foretaksnavn ved å registrere foretaket i Foretaksregisteret eller ved å registrere foretaksnavnet som et varemerke.
Det er bare navn som er nøyaktig det samme som ditt foretaksnavn som vil bli nektet registrering i Foretaksregisteret på grunn av navnelikhet. Navn med ulike foretaksbetegnelser regnes som like hvis det er den eneste forskjellen. (Har du registrert TUT OG KJØR AS, vil altså TUT OG KJØR ANS bli nektet, mens TUT & KJØR AS kan bli godtatt.) Det er imidlertid mulig å registrere flere enkeltpersonforetak under foretaksnavnet TUT OG KJØR. For eksempel vil både TUT OG KJØR Ole Olsen og TUT OG KJØR Hans Hansen bli godkjent som foretaksnavn.

For mer info, klikk her.

Kopirett © 2024 | Gründerboost